Nyhet | 2015-03-06 | 15:46

Ringhals 4 stängs av på grund av ett mindre ångläckage

Ringhals 4 stängs av med början vid 16-tiden på fredagseftermiddagen den 6 mars för åtgärd av ett mindre ångläckage i en av reaktorns tre stora värmeväxlare.

Läckaget kommer från en lucka på värmeväxlarens sekundärsida, vilket innebär att det är vanlig vattenånga som läcker ut i reaktorinneslutningen. Läckaget tas om hand av reaktorns dränagesystem.

På grund av höga temperaturer går det inte att inleda reparationen förrän på måndag den 9 mars. Efter att luckan är reparerad måste reaktorsystemen värmas på nytt innan återstart. Blocket beräknades  kunna återstartas den 13 mars, men arbetet har gått mycket bra och återstart planeras istället kunna ske den 12 mars (enligt information som lämnats till Nord Pool den 11 mars).

Det provprogram som pågått sedan effekthöjningen, som gjordes för några veckor sedan, återupptas då.

Aktuellt driftläge på Ringhals

Ringhals startsida