Nyhet | 2015-10-07 | 12:08

Återstart Forsmark 3 den 6 december

Leverantören har nu kommit med reviderad tidplan för generatorinstallationen vid Forsmark 3. 

Den nya tidplanen innebär att revisionen är förlängd till den 6 december med en osäkerhet på +/- 14 dygn.