Nyhet | 2015-09-17 | 18:41

Försenad återstart av Forsmark 3

Återstarten av Forsmark 3 efter årets revision senareläggs på grund av förseningar i montaget av generatorn.

Ny beräknad tid för återstart är den 23 oktober.