Nyhet | 2015-09-21 | 12:58

Ringhals 4 åter i drift efter revisionen

Ringhals 4 fasades åter in på elnätet den 18 september efter årets revisionsavställning. Under det månadslånga produktionsstoppet har bränslebyte, provningar, underhåll och moderniseringar gjorts.

I år har de sista stora moderniseringarna skett inom ramen för det program som innebär att anläggningarna ska klara samma höga säkerhetskrav som ställs på nya reaktorer. Exempel på sådana åtgärder under årets revision är byte av kontaktdon och kablar till utrustning som behövs efter ett eventuellt haveri, samt installation av uppsamlingssystem för olja om läckage uppstår i reaktorkylpumparna.

Under vecka 39 inleds en två veckors testperiod, som ingår i den provdrift som pågår sedan i våras med koppling till effekthöjningen som då genomfördes. Det innebär att produktionen ut på elnätet under dessa veckor tidvis kommer att variera.

Medieinformation lämnad av Ringhals 2015-09-21

 

Aktuellt driftläge på Ringhals