Nyhet | 2016-01-14 | 12:19

Forsmark 3 går upp i effekt

Den 12 januari genomfördes ett lastfrånslagsprov på Forsmark 3 för att verifiera att den nya generatorn som installerades under revisionen klarar av de elektriska och mekaniska effekterna som kan uppstå vid en eventuell störning på yttre nät.

– Vid ett lastfrånslagsprov går man snabbt ner från full effekt, 1220 megawatt, till 30 megawatt genom att slå ifrån aggregatbrytaren vid 400 kilovoltsställverket. Detta innebär att Forsmark 3 blir en isolerad ö gentemot elnätet och därmed självförsörjande på ström, berättar Kenneth Stensson, revisionsprojektledare vid Forsmark 3, och fortsätter:

– Enligt krav från Svenska kraftnät ska alla kärnkraftverk klara av de påfrestningar som uppstår på anläggningen vid en snabb upp- och nedgång. Provet är nu avklarat och Forsmark 3 fasade under förmiddagen mot det yttre kraftnätet.

När reaktorn nått en effekt om 1 000 megawatt kopplas en av de fyra vätgaskylarna bort för att verifiera kylningen av generatorn. Detta påverkar inte effekten och Forsmark 3 fortsätter upp mot full effekt. Normal produktion är beräknad till kvällen den 15 januari.