Nyhet | 2016-07-08 | 13:15

Ny planerad tid för återstart av Forsmark 2

I går meddelades marknaden att revisionen på Forsmark 2 är förlängd med åtta dygn. Enligt planering ska Forsmark 2 vara tillbaka på kraftnätet den 25 juli med en osäkerhetsmarginal på +/- 31 dygn. Full effekt är planerad till den 29 juli.

Förlängningen på Forsmark 2 beror på arbetet med att åtgärda läckaget i mellanbjälklaget i reaktorinneslutningen. Olika reparationsmetoder har värderats och provats i testmiljö och ska nu säkerhetsgranskas. Innan återstart ska även Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, genomföra sin bedömning.