Nyhet | 2016-06-17 | 14:55

Inga avvikelser av betydelse i leveransen till Ringhals

Det är nu helt klarställt att enbart ringa avvikelser förekommer för de tre delar som det franska företaget AREVA levererat till ånggeneratorerna i Ringhals 3.

Kompletterande fakta som presenterats under dagen visar att avvikelserna inte har någon som helst betydelse för materialets hållfasthet och livslängd. Det är också klarställt att inga avvikelser förekommer för övriga delar som företagets fabrik Le Creusot levererat till Ringhals.

AREVA har genomfört en mycket noggrann kvalitetsgranskning av cirka 10 000 dokument för de objekt som tillverkats vid den aktuella fabriken.

Med detta som grund sker nu en formell avvikelsehantering mellan AREVA och Ringhals. Befintlig tillverkningsdokumentation kommer att uppdateras.

Läs mer om bakgrunden:

Granskad fabrik även leverantör till Ringhals