Nyhet | 2017-10-16 | 15:02

Forsmark 2 på väg mot full effekt

Forsmark 2 har nu fasat in på det svenska kraftnätet och är på väg mot full effekt. Årets sista revision vid Forsmark är därmed avslutad.

Revision innebär att en anläggning ställs av för årligt underhåll och moderniseringsåtgärder.  Revisionen vid Forsmark 2 avslutades cirka två dagar senare än planerat.

Under den drygt sex veckor långa revisionen har Forsmark 2 hunnit med en hel del arbeten ute i anläggningen.

– Vi har bland annat åtgärdat mellanbjälklagstätningen. Vi har också bytt ut de gamla krafttransformatorerna som hade uppnått sin tekniska livslängd. Det har också genomförts underhåll i kondensationsbassängen wetwell, berättar  revisionsledare Victoria Davidsson.

Trots ett par dagars försening vid uppstart har revisionen gått bra.

– I det stora hela har det varit en väl genomförd revision. Ibland har vi stött på problem på vägen men samtliga har vi kunnat hantera på ett lugnt och metodiskt sätt. Nu är vi redo för en ny driftsäsong, säger Victoria.

Forsmark 2 är nu redo för en ny driftsäsong. Den 19 augusti 2018 inleds nästa revision.