Nyhet | 2017-03-20 | 11:08

Forsmarks Kraftgrupp säger upp avtalet om Forsmarks skola

I november 2016 fattade Forsmarks Kraftgrupp ett inriktningsbeslut att avveckla sitt engagemang i Forsmarks skola. Östhammars kommun är huvudman för skolan, Forsmarks Kraftgrupp medverkar till driften enligt ett avtal.

Idag den 20 mars lämnar Forsmarks Kraftgrupp in en formell uppsägning av avtalet till Östhammars kommun. De elever som börjar treåriga program till höstterminen 2017 blir enligt avtalet den sista kullen som tas in till skolan. Avtalet upphör att gälla vårterminen 2020.

För ytterligare information kontakta:
Claes-Inge Andersson, Presschef, Forsmarks Kraftgrupp AB, 0705-300 513.