Nyhet | 2018-01-04 | 09:06

Full effekt för Forsmark 2

Forsmark 2 är uppe i full effekt efter att under en och en halv vecka ha sänkt effekten något, cirka 100 megawatt.

Det var i samband med ett manöverprov av styrventiler i reaktorns avblåsningssystem, ett system som vid behov kan styra ner ångflödet från reaktorn till kondensationsbassängen, som en av styrventilerna stannade i stängt läge.

Provet utfördes den 23 december och Forsmark 2 har sedan dess reducerat reaktoreffekten 100 MW eleffekt (med 300 MW termisk effekt). Anläggningen planerade att ställa av den 3 januari för att byta ventilen, men efter ett flertal prover kan man nu konstarera att ventilen fungerar och därför inte behöver bytas ut.

Forsmark 2 påbörjade effektuppgången vid midnatt och nådde full effekt några timmar senare. Provningar av styrventilen kommer att fortsätta med täta intervaller även efter effektuppgången.