Nyhet | 2017-06-30 | 12:40

Innan larmet går

Åtta minuter – sen ska brandstyrkan vara på plats. Ringhals brandstation är bemannad dygnet runt av ett befäl och tre brandmän.

Under ett år åker brandstyrkan på Ringhals ut på cirka 70-80 utryckningar (larm). De flesta larmen är automatlarm där det inte finns någon brand att släcka. Uttryckningarna står för en liten del av arbetstiden, mest tid läggs på det brandförebyggande arbetet runt om i anläggningen.

Brandrond efter revision.  

Michael Isaksson, brandskyddsamordnare rondar tillsammans med Roger Strandberg. Inför uppstart efter revision kontrollerar man brandskyddets status. Många gånger handlar det om att det behövs städas.

 

 Läns i kylvattenkanal 

Kenny Bytoft och hans kollegor i skiftlaget lägger ut länsen i kylvattenkanalen en gång om året för att öva. Länsen ska användas om det blir ett oljeutsläpp till havs för att förhindra att olja kommer in i anläggningen och orsakar stopp. Hittills har länsen aldrig använts annat än under övning.

 

BrandvaktBrandskyddsvakten Jonathan Gallardo kontrollerar materialet som tas in i turbinbyggnaden avseende på brandbelastning (brännbart material).

 

 Brandutbildning  

Brandman Urban Nilsson lär anställda släcka eld med handbrandsläckare. Alla anställda går en webbaserad utbildning i brandskydd och har möjlighet att gå en praktisk utbildning. I den praktiska delen får man både öva på att släcka öppen eld med handbrandsläckare och en brinnande docka med filt. 

 

Brandsläckare 

På Ringhals finns ungefär 3 500 handbrandsläckare. En gång om året ska varje handbrandsläckare testas. Det är en viktig del i det systematiska brandskyddsarbetet.