Nyhet | 2017-09-14 | 14:06

Krafttransformatorerna byts ut

På Forsmark 2 har de gamla krafttransformatorerna uppnått sin tekniska livslängd och under årets revision byts två av dem ut. Det är ett arbete med stora komponenter och många tunga lyft, vilket kräver stor försiktighet och precision.

På varje turbinsträng finns det två stora krafttransformatorer. Det är en aggregattransformator som är Forsmark 2:s huvudtransformator och är ansluten mot det svenska kraftnätet och en stationstransformator som är den som levererar in ström till Forsmark 2:s egen förbrukning av el.

De två krafttransformatorer som hör till turbinsträng 1 för Forsmark 2 byts ut i år och nästa år byts transformatorerna på turbinsträng 2.

I somras anlände krafttransformatorerna till Forsmark. Den ena, aggregattransformtorn, väger cirka 300 ton och komplett med olja med mera har de en totalvikt på ungefär 440 ton. Den andra, stationstransformatorn, är betydligt mindre och väger ungefär en åttondel av den tyngre krafttransformatorns vikt.

De gamla kopplas ur och de nya kopplas in

De gamla krafttransformatorerna måste först kopplas bort från sin plats i anläggningen, både mekaniskt och elektriskt, innan de nya kan kopplas in.

– De gamla krafttransformatorerna lyfts upp från sina bås, med hjälp av hydrauliska domkrafter. Tillfälliga hjul monteras under för att krafttransformatorerna sedan ska kunna rulla ut ur anläggningen. Den ena rullades ut i tisdags och den andra under onsdagen. Just nu står båda krafttransformatorerna på varsin lastbil och fraktas efter revisionen till en skrotningsplats, säger Thomas Nyberg, projektledare vid införandet.

Den lilla krafttransformatorn, stationstransformatorn, sätts på plats först. Det går till på samma sätt som vid bortkopplingen av de gamla; tillfälliga hjul monteras och krafttransformatorn rullas in på sin plats i anläggningen och kopplas in, mekaniskt och elektriskt. Den större krafttransformatorn rullas in under helgen.

– Att koppla ur och koppla in nya krafttransformatorer är i sig inte jättekrångligt, men det är väldigt stora och tunga komponenter som vi transporterar, vilket gör att vi hela tiden måste vara på tårna och sätta säkerheten främst, berättar Thomas Nyberg.

De nya krafttransformatorerna kommer att sitta på plats hela anläggningens livslängd.