Nyhet | 2017-11-30 | 13:37

Ringhals bjuder in till samråd

Med anledning av att Ringhals AB har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att montera ner och riva reaktorerna Ringhals 1 och 2, bjuder Ringhals in till samråd i Infocenter 4 december.

Tillståndsansökan kommer även att omfatta ett markförvar för uppläggning av rivningsavfall som är mycket lågaktivt.

Som ett inledande steg i prövningsprocessen påbörjar Ringhals nu samråd med närboende, företag, organisationer, allmänhet och myndigheter. Syftet med samrådet är att informera om den planerade verksamheten och att inhämta synpunkter. Under samrådet ges också möjlighet att påverka innehållet i den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram.

I samrådsunderlaget, se länk, finns en beskrivning av planerade åtgärder och förväntade miljökonsekvenser.

Ladda ner samrådsunderlag (pdf)

Samrådsmöte för allmänheten hålls i Infocenter den 4 december kl 18.

Gå till Ringhals sida här.