Nyhet | 2017-03-03 | 13:43

Ringhals rådgivande i forskningsprojekt

Chalmers har fått 48 miljoner kronor för ett forsknings- och innovationsprojekt i syfte att höja kärnkraftsäkerheten. Målet är att kunna hitta störningar i kärnreaktorer under drift på ett tidigt stadium. En rådgivande grupp av slutanvändare ska se till att forskningen utförs i linje med kärnkraftsindustrins behov, en grupp där bland andra Ringhals ingår.

– Många av Europas reaktorer är långt ifrån nya. Driftproblem är vanligare i äldre kärnkraftverk och det är därför viktigt att kunna upptäcka avvikelser i tid. Våra metoder kan dock användas både i dagens och i framtidens reaktorer. Med mer driftsäker kärnkraft skulle även koldioxidutsläppen kunna minskas och konsumenternas elförsörjning bli mer kostnadseffektiv och pålitlig, säger Christophe Demazière, professor på institutionen för fysik på Chalmers.

Under fyra år ska Europeiska kommissionen investera 48 miljoner kronor i projektet Cortex, som leds av docent Paolo Vinai och professor Christophe Demazière på institutionen för fysik på Chalmers. Målet är att kunna hitta störningar i kärnreaktorer under drift på ett tidigt stadium.
Foto: Mia Halleröd Palmgren.