Nyhet | 2018-08-22 | 16:41

Åtgärder på Ringhals 1

Återstarten av Ringhals 1 är framflyttad till den 29 augusti. 

Som en följd av måndagens snabbstopp pågår utredning och åtgärder som kräver längre tid än vad som först beräknades.