Nyhet | 2018-03-29 | 07:59

Forsmark 3 ställer av den 13 april

Forsmark 3 kommer att ställas av den 13 april för att kunna genomföra vissa prov som med gällande revisionsplanering hade överskridit den gräns på max 18 månader mellan proven som anges i regelverket.

Proven kommer nu att genomföras under avställningen.

När proven är genomförda inleds revisionen vid Forsmark 3 som planerat den 22 april.

För mer information kontakta:
Claes-Inge Andersson