Nyhet | 2019-01-16 | 07:15

Ringhals 2 byter ut skadad generator, återstart planerad till 30 april

– Det är angeläget för oss att köra Ringhals 2 säkert och på full effekt året ut. Vi har ett uppdrag att producera el, vår drivkraft är att göra det vid full kapacitet. Det är en stor fördel för oss att kunna installera reservgeneratorn och göra det så snart det är möjligt, säger Björn Linde, VD

Det var den 27 december en kortslutning orsakade omfattande fel på en av anläggningens två generatorer. Ringhals 2 har sedan dess producerat på halv effekt. En omfattande utredning har gjorts och beslut har fattats att följa rekommendationen om att installera en reservgenerator på R2. Skadorna på den befintliga generatorn är alltså sådana att det inte är möjligt att reparera den.

Arbetet med installationen kräver en del anpassningar av såväl reservgeneratorn som kringliggande system. Installationen är planerad till april.

Marknaden har meddelats att Ringhals 2 planerar att leverera med full kapacitet den 30 april. Ringhals 2 stänger 31 december 2019.

Ringhals startsida