Nyhet | 2018-06-21 | 07:17

Ringhals 3 tillbaka efter revision

Årets första och största revision är avslutad. I söndags fasade Ringhals 3 och nu är man tillbaka i normal produktion.

Revisionen startade 9 maj och höll sig till planen med flera stora arbeten. Man bytte bland annat huvudtransformator, kulfångare och Vickersventiler. Insidan av förrådstanken för borerat vatten tömdes, målades om och återfylldes med 1 000 kubikmeter borsyravatten. I containment gjordes ett omfattande ställningsbygge för renovering av brandlarmsystem. Tätplåten granskades och fick godkänt.


Fyra frågor får svar
Sammanfattningsvis har ca 3 800 arbeten utförts och revisionsledarna Fredric Andersson och Oscar Örnborg kan nu pusta ut. I fyra svar gör de en summering.


Hur skulle ni sammanfatta revisionen?
- Omfattande! Drygt 50 projektinföranden och stora underhållsarbeten med ca 3 800 arbetsbesked/arbetstillstånd.

Vad var mest överraskande?
Hur bra det gick att blanda till 1 000 kubikmeter borsyravatten till förrådstanken RWST efter åtgärder.

Vad tar ni med er till nästa år?
- Matvagnen Snabbstoppets nya öppettider kl 11-17 var uppskattade. Givetvis analyserar vi hela genomförandet av revisionen och tar med oss erfarenheter för kommande år.

Vad är ni mest nöjda med?
- Organisationens stora engagemang. De problem som vi har stött på under revisionens gång har organisationen löst mycket bra.

Oscar Örnborg och Fredric Andersson

 Revision på Ringhals 

Ringhals startsida