Nyhet | 2018-08-29 | 15:07

Svenskt Näringsliv besökte Forsmark

Under onsdagen den 29 augusti besöktes Forsmark av Anna-Lena Holmström, regionchef i Uppland för Svenskt Näringsliv. Hon träffade VD Björn Linde och gjorde även ett besök inne på Forsmark 3. Som så många andra företrädare för näringslivet i Sverige uttryckte hon en oro för framtiden för svensk elförsörjning om kärnkraften fasas ut, både ur ett effektperspektiv och ett miljöperspektiv. 

Björn Linde och Anna-Lena Holmström diskuterade även Forsmark rekryteringsbehov och framtida kompetensförsörjning. Där lyftes bland annat fram den svårighet Forsmark och hela elbranschen har att hitta kompetens inom områdena elkraft och byggkonstruktion.

På bilden syns Forsmarks VD Björn Linde tillsammans med Anna-Lena Holmström, regionchef i Uppland för Svenskt Näringsliv, under besöket vid Forsmark 3.