Nyhet | 2010-11-02 | 16:31

Smart Grids på agendan

I takt med att allt mer förnybar energi, framför allt vindkraft, ska fasas in i elnäten, ökar intresset för Smart Grids snabbt världen över. En internationell toppkonferens om Smart Grids vid Chalmers i Göteborg lockade fler än 400 forskare och industriföreträdare från över 40 länder. Vattenfall var en av huvudsponsorerna och deltog med flera representanter. – Att världens ledande experter nu samlas i Sverige för att diskutera den senaste utvecklingen är en stor händelse, säger Lina Bertling, professor i uthålliga elkraftsystem på Chalmers och ordförande för den internationella konferensen IEEE Conference on Innovative Smart Grid Technologies. [caption id="attachment_8554" align="alignright" width="101" caption="Johan Söderbom"]Johan Söderbom[/caption] Vattenfall ligger långt framme på flera områden inom smarta elnät. På konferensen presenterades det hittills mest omfattande demoprojektet Smart Grid Gotland som företaget initierade nyligen tillsammans med ABB. Vattenfall och ABB presenterade även en gemensam artikel om möjligheter med nya typer av distributionstransformatorer. – Vattenfall deltog med flera representanter vid konferensen och bidrog även med ett antal uppmärksammade forskningsrapporter, säger Johan Söderbom, ansvarig för Vattenfalls forskningsprogram för Smart Grids. Fotnot: IEEE är världens största professionella organisation för teknikutveckling Se film om framtidens elnät: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6QgBOeFV2Ow[/youtube]