Nyhet | 2010-03-24 | 14:08

10 löften till Vattenfalls elnätskunder

Vattenfall inför den sista mars tio kundlöften som förbättrar elnätkundernas villkor. I och med detta vill Vattenfall sätta ny standard för elnätsbranschen, bland annat att genom att betala ersättning efter sex timmars elavbrott istället för de lagstadgade 12 timmarna. Abonnemangsavgiften tas också bort om elleveransen är för dålig och villkoren för ersättning av trasig elutrustning förbättras. – Vi vill visa vad våra kunder kan förvänta sig av oss och samtidigt sätta press på branschen att bli bättre. Vi är självklart inte nöjda med de långa, upprepade avbrott som drabbade Dalsland och norra Sverige under julhelgerna. Men efter den 31 mars får kunderna kompensation innan vi hunnit förbättra elnäten i avbrottsdrabbade områden, säger Annika Viklund, lokalnätschef på Vattenfall Eldistribution. De 10 nya kundlöftena ger ekonomisk ersättning vid dålig eller utebliven elleverans, men beskriver också hur Vattenfall ska arbeta och vad de ska fokusera på vid förnyelsen av elnäten. – Sedan några år genomgår elnätsbranschen ett omfattande teknikskifte. Under förra seklet bidrog elnäten till den industriella revolutionen som ”motorvägar” för storskaliga eltransporter. Men nu måste vi ta steget in i den digitala världen. Det är förutsättningen för ett grönt energisamhälle där elnäten både transporterar och tar emot lokalt producerad energi, säger Annika Viklund. Flera kundlöften handlar om hur kunderna ska kompenseras vid bristande leverans. – Vår målsättning är att de allra flesta av våra kunder aldrig kommer att behöva åberopa dessa kundlöften eftersom de redan har bra elleveranser. Men vi ställer höga krav på oss själva och arbetar ständigt med förnyelse av våra elnät och förbättring av servicen till våra kunder, säger Annika Viklund. Nedan ser du en sammanfattning av de 10 kundlöftena. Mer utförliga beskrivningar finns på www.vattenfall.se.