Nyhet | 2007-10-29 | 12:30

100-årigt vattenkraftverk återinvigt

Den över hundra år gamla kraftstationen i Ludvika har fått ett nytt innehåll – men utsidan är bevarad som den alltid varit.

Ludvika kraftverk samägs av Vattenfall (58 %) och Ludvika kommun i bolaget VB Kraft. När nu kraftstationen återinvigdes efter tio månaders arbeten var det därför en nöjd Maria Pettersson (s), kommunalråd i Ludvika, som i sitt invigningstal förkunnade:

– Jag hoppas nu att det kommer att regna riktigt mycket här i Ludvika framöver!

Arbetena i stationen har varit omfattande. Bland annat har en ny inloppstunnel med nya intagsluckor byggts, de två gamla turbinerna bytts ut mot ett enda som dessutom får högre kapacitet. Vidare har en ny generator installerats. Däremot har ingenting gjorts åt exteriör eller interiör i den gamla byggnaden.

– Vi har verkligen ansträngt oss för att bevara det gamla unika arkitekturen här, säger Roger Sandgren, Vattenfall och VD i VB Kraft.

Sammantaget beräknas investeringarna på 66 miljoner kronor att ge ett tillskott på 2,6 gigawattimmar förnybar energi. Ett litet men viktigt tillskott till produktionen vilket också landshövdingen i Dalarna, Maria Norrfalk, slog fast i sitt tal:

– Det handlar om att öka elproduktionen på ett miljömässigt smart sätt och det har man gjort här i Ludvika, sade hon.

Landshövdingen betonade att även mindre, lokala projekt i syfte att effektivisera svensk elproduktion är nog så viktiga:

– Ombyggnaden av Ludvika kraftverk innebär en produktionsökning med omkring 25 procent genom att verkningsgraden ökat – det tycker jag visar på både utvecklingskraft och energiintelligens!

Fakta Ludvika kraftverk

Det ursprungliga kraftverket stod klart 1901.
Flöde: 24 kubikmeter per sekund
Fallhöjd: 17 meter
Effekt: 3,5 megawatt, tidigare 3,0
Produktion: 13 GWh (13 miljoner kilowattimmar eller motsvarande uppvärmning till 650 villor), tidigare 10,4 GWh.
Byggtid: 10 månader
Kostnad: 66 miljoner kronor

Ludvika kraftverk är sig likt sedan invigningen 1901. Det nya finns på insidan förutom inloppskanalen till vänster som är ny för i år.

Ludvika kraftverk är sig likt sedan invigningen 1901. Det nya finns påinsidan förutom inloppskanalen till vänster som är ny för i år.

Landshövdingen i Dalarna län, Maria Norrfalk, uppmärksammade i sitt återinvigningstal att mindre, lokala vattenkraftverk utgör viktiga bidrag till produktionen av förnybar elkraft.

Landshövdingen i Dalarna län, Maria Norrfalk, uppmärksammade i sitt återinvigningstal att mindre, lokala vattenkraftverk utgör viktiga bidrag till produktionen av förnybar elkraft.