Nyhet | 2008-02-19 | 08:45

105 nya miljoner till kärnkraftsforskning

Fler kärnkraftsforskare och fler specialutbildade civilingenjörer. Det är målet med SKC, Svenskt Kärntekniskt Centrum. Vattenfall är en av finansiärerna bakom centret som nu satsar 105 nya miljoner de kommande sex åren för att stärka kärnkraftskompetensen i branschen.

Nils-Olov Jonsson är föreståndare för SKC

Nils-Olov Jonsson var med när centret startade för 15 år sedan. Han är föreståndare för SKC och arbetar dessutom som kärnkraftsexpert på Vattenfall.

– Eftersom staten hade fattat beslut om att inte bygga ut kärnkraften satsades inte heller några pengar på kärnkraftsforskning, säger han. Dessutom hotades den befintliga utbildningen vid högskolorna eftersom de professorer som gick i pension inte ersattes. Branschen var tvungen att ta ett eget ansvar för forskning och utveckling. Resultatet blev att SKC bildades vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

Många intressenter

SKC finansieras av företag i kärnkraftsindustrin, Statens kärnkraftsinspektion (SKI) samt Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, Chalmers i Göteborg och Uppsala universitet. Genom SKC:s satsningar har studenter på civilingenjörsutbildningar i Stockholm, Göteborg och Uppsala möjlighet att läsa och doktorera i kärnkrafttekniska ämnen som bland annat reaktorfysik, termohydralik, reaktorkemi och kärnkraftssäkerhet. Forskningssatsningarna har genom åren bidragit till att kompetensen höjts, vilket också gynnat säkerheten i kärnkraftverken.

Att få fler studenter intresserade genom att erbjuda attraktiva och kvalificerade utbildningar och forskningsområden inom kärnkraftsteknologi har blivit allt viktigare. Branschen befinner sig i en omfattande generationsväxling. Samtidigt ökar investeringarna i befintliga kärnkraftverk.

Viktigt för kompetensförsörjningen

– Vi skulle inte ha klarat vår kompetensförsörjning om vi inte hade startat SKC, konstaterar Nils-Olov. Satsningarna har bidragit till att vi idag har sammanlagt ett 70-tal elever vid KTH, Chalmers och Uppsala som får en väsentlig del kärnkrafttekniska kunskaper i sin grundutbildning.

Enligt Nils-Olov Jonsson märks ett ökat intresse från studenter, och målet för SKC:s satsning under de närmaste sex åren är att vid periodens slut ha fått fram åtta doktorander per år och ett femtiotal studenter med mastersexamen i branschspecifika ämnen. Därtill ett trettiotal personer med kärnkraftsämnen som del i sina civilingenjörsexamina.

– De som redan är verksamma i branschen kan också börja forska som industridoktorander. Vi vill ge alla intresserade chansen till en karriär inom det här spännande området, säger han.

Valentin Fhager

Valentin forskar på halvtid

En av dem som tagit vara på möjligheten att forska vid sidan av det ordinarie arbetet är Valentin Fhager. Han är reaktorfysiker på Vattenfall på halvtid och forskar på Chalmers med pengar från SKC.

– Det är ömsesidigt bra. Jag har fått tillfälle att fördjupa mina kunskaper, samtidigt som vi kan knyta högskolan närmare till oss på Vattenfall och få en bättre kompetensbas, säger han.

För Valentin Fhager är det utvecklande att ha ett ben i högskolevärlden och ett i industrin. Från Chalmers får han med sig bland annat fördjupade kunskaper om reaktorfysik, reaktortyper, bränslekonstruktioner och beräkningsmetoder.

– Dessutom har jag fått möjlighet att bygga upp värdefulla kontakter med internationella forskargrupper, säger han.

– Jag tycker att SKC har en viktig roll. Det är bra att högskolorna sysslar med forskning som både gynnar industrin och som är förankrad i en industri som får alltmer positiv uppmärksamhet i Sverige, säger Valentin.