Nyhet | 2008-03-13 | 16:00

2007 det sjätte bästa produktionsåret för Ringhals

Ringhals producerade drygt 25,5 TWh el under 2007. Det motsvarar cirka 18 procent av Sveriges elproduktion.

2007 är det sjätte bästa produktionsåret i Ringhals 32-åriga historia. Ringhals 4 hade sitt näst bästa år genom tiderna och producerade 7,2 TWh.
Totalt sett är resultatet något sämre än förväntat, främst beroende på förseningar i sommarens stora ombyggnadsarbeten i anläggningarna.
Å andra sidan har Ringhals under året höjt sin effekt med cirka 70 MW. Det innebär en ökad produktion med cirka 600 GWh per år, vilket motsvarar hushållsel till 120 000 hem.

Produktionshistorik för Ringhals

Pågående projekt på Ringhals

Kraftfulla investeringar i Vattenfalls anläggningar

Vattenfalls elproduktion i Norden 2007