Nyhet | 2009-01-29 | 12:45

2009 – ett år präglat av revisioner

2009 kommer att bli ett intensivt år på Ringhals, då huvudinstallationerna och driftsättningen av de stora projekten RPS/SP2 på Ringhals 1 och TWICE på Ringhals 2 ska utföras. Så här ser revisionsåret 2009 ut:

Ringhals 1

15 mars – 18 maj

Efter en kort driftsäsong på drygt två månader går Ringhals 1 ner för revision den 15 mars, en avställning som planeras till nio veckor. Det blir en viktig revision som domineras av att moderniseringsprojekten RPS och SP2 ska slutföra alla sina säkerhetshöjande åtgärder. Andra jobb är till exempel:

 • Ytterligare inspektioner av alla sex lågtrycksturbinerna
 • Byte och omgummering av rör och ventiler på saltvattenkylningen fortsätter
 • Byte av ställverk slutförs
 • Ny mellanbjälklagstätning monteras i reaktorinneslutningen
 • Bränslebyte sker med helt urladdad härd på grund av RPS/SP2-åtgärderna. Normalt laddas endast en del av härden ur.
 • Miljökvalificering av elkomponenter i reaktorsystemen fortsätter

Ringhals 2

24 maj – 11 oktober

Årets rekordlånga revision planeras att pågå i 20 veckor. Nu ska TWICE-projektet installeras och de uppgifter som återstår i detta mångåriga projekt är kabelrivning, installation av nytt instrument- och kontrollsystem, rivning och uppbyggnad av kontrollrum samt omfattande systemprovning.

Under tiden anläggningen är avställd kommer en hel del stora underhållsåtgärder att göras. Bland annat planeras:

 • Uppgradering av värmeslingorna till borsyrasystemets rör, det så kallade heattracingsystemet, som förhindrar att borsyran kristalliseras
 • Byte av traverstralla i reaktorinneslutningen
 • Målning av reaktorinneslutningens insida
 • Byte av isolering och värmarkablage till tryckhållarens bottengavel
 • Provning ånggeneratortuber och slamsugning av tubplatta
 • Lagerbyte på roterande omformare till avbrottsfri kraftförsörjning
 • Översyn av generatorerna

Ringhals 3

2 augusti - 8 september

Årets revision planeras att pågå i 17 dygn. Det blir en kort revision där man fokuserar på bränslebyte, men också utför en del förebyggande underhållsåtgärder.

Sex anläggningsändringar är planerade, varav de mest resurs- och tidskrävande är:

 • Funktionssäkring av avblåsningsventilerna på tryckhållaren
 • Utbyte av fasnings- och kontrollutrustning på motorgeneratorseten, som omvandlar elfrekvensen från 50 till 60 Hz och sedan elmatar styrstavarna i reaktorn.

Ringhals 4

30 april – 25 maj

Årets revision planeras till 25 dygn. Det stora jobb som avgör revisionslängden är bytet av styrstavsledrörens styrpinnar.

Några av de största jobben är:

 • Byte av styrpinnar i övre delen av reaktortanken (GTSP – guide tube support pins)
 • Byte av statorn på generator G42
 • Inspektion av ånggenerator

Läs mer

Revision
Pågående projekt