Nyhet | 2011-02-07 | 13:15

2011 års revisioner på Ringhals

Planeringen inför årets revisionsaktiviteter är i full gång på Ringhals. Här kan du se vilka åtgärder som planeras på de olika blocken.

Revisionen kan jämföras med en tusenmilaservice på en bil, då vi gör säkerhetskontroller och bränslebyte. Förbättringar och moderniseringar införs. Allt för att göra kraftverket redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong.

Dags för revision

Ringhals 1
Styrande för revisionslängden (cirka 44 dygn) är bytet av lågtrycksturbiner på första turbinsträngen samt fortsatt byte av säkerhetsställverk (BASS) – i år ska det dieselsäkrade nätet (DHC ställverk) på den ena elsidan bytas.
Andra stora jobb är exempelvis utbyte av turbinskyddssystem (TPC), förbättrad funktion på systemet för kondensatrening (KRA) samt miljökvalificeringen av kablage avslutas (MILK).

Ringhals 2
De tidsstyrande arbetena är översyn av reservkraftdieslar samt utbyte av eldrivna hjälpmatarvattenpumpar. Pumpbytet innebär att blocket efter revisionen kan återgå till 100 % reaktoreffekt. Revisionslängden beräknas till cirka 39 dygn.
Andra stora jobb är exempelvis åtgärder efter kontrollrumsbytet i TWICE-projektet, bland annat mjukvaruladdning av operatörsystemet Ovation samt omgummering av rör i saltvattensystemet 715. Dessutom förses laddningspump 1 i system 334 (kemi- och volymkontrollsystemet) med nya axeltätningar.

Ringhals 3
I år görs förberedelser i svallschaktet för kommande års betongarbeten vid kondensorutloppsstudsarna. Detta medför att revisionslängden utökats till cirka 31 dygn. Två stora jobb är bytet av backventiler i system 323 (nödkylsystem för reaktorhärden) samt inkoppling av det diversifierade säkerhetssystemet (DPS) som förbereddes vid förra årets revision.
Andra stora jobb är exempelvis byte av reaktorkylpump, utbyte av 130 kV starttransformator (T93) samt inre besiktning av förrådsdieseloljetanken.

Ringhals 4
Årets revision är omfattande och beräknas pågå i cirka 100 dygn. Tre stora projekt ska införas:
* FREJ, utbyte av ånggeneratorer och tryckhållare
* TURBO, ombyggnad av högtrycksturbiner, byte av fyra mellanöverhettare, installation av två nya lågtrycksförvärmare, ombyggnad av matarvattenpumpar med mera.
* NICE, modernisering av turbinernas skydds- och reglersystem (utfördes förra året på Ringhals 3)
Andra stora jobb är exempelvis reparation av betongskador i hjälpkylvattenkanal och pumpsumpar samt byte av fasadplåt på turbinbyggnaden.

Läs mer om årets revisioner
Planerade avställningstider 2011