Nyhet | 2013-01-09 | 08:00

2012 rekordår för Vattenfalls elproduktion

Förra året blev ett rekordår för Vattenfalls svenska vattenkraft- och kärnkraftproduktion. Vattenkraften producerade 38,4 TWh - det högsta någonsin. Kärnkraften producerade totalt 49 TWh och för Forsmarks del var 2012 det tredje bästa produktionsåret hittills. Vattenkraften genererade alltså 38,4 TWh 2012 vilket gör det till all time high. - Anledningen till fjolårets toppnotering är en hög produktion i princip i alla älvar över hela landet. Vi hade en hög tillgänglighet i anläggningarna i kombination med mycket vatten, säger Mats Brännström, produktionschef för Vattenfalls vattenkraft i Sverige. [caption id="attachment_10906" align="alignleft" width="240"]Forsmarks kärnkraftverk i Uppland. Forsmarks kärnkraftverk i Uppland.[/caption] Forsmarks tredje bästa produktionsår Forsmarks tre reaktorer genererade 24,6 TWh, vilket gör 2012 till det tredje bästa produktionsåret hittills, sedan anläggningen startade 1980. De bästa produktionsåren i övrigt var 2004 och 2005, då reaktorerna genererade nära 25 TWh. För Ringhals del, producerade de fyra reaktorerna 24,4 TWh förra året, den högsta produktionen sedan 2008 då 25,5 TWh producerades. - Den höga produktionen från både kärnkraft och vatten har försett Sverige, och Europa, med god tillgång på utsläppsfri el under 2012. Den har också bidragit till att hålla nere elpriserna, säger Anders Dahl, Vattenfalls Sverigechef. Hög export 2012 Den höga elproduktionen från Vattenfall har även bidragit till att den svenska elexporten nådde rekordnivåer 2012. Under 2012 nettoexporterade Sverige cirka 20 TWh* vilket är nytt rekord. Det senaste rekordet ligger på 10 TWh och sattes 1998. Vattenfalls svenska vindkraftproduktion noterade ännu ett starkt år 2012 då 669 GWh producerades, nästan lika mycket som 2011 års produktion på 677 GWh. - Tillgängligheten i våra svenska vindkraftverk är hög och i takt med att vår utbyggnad av vindkraft, både i Sverige och i övriga Europa, ökar vår vindkraftproduktion för varje år, säger Martin Reinholdsson, chef för Vattenfall Vindkraft. Samtliga siffror avser nettoproduktion, den produktion som anläggningarna har producerat och som matats in till elnätet. * Källa: Svensk Energi