Nyhet | 2010-05-21 | 13:40

350 megawatt vid Forsmark 3

Forsmark 3 har sänkt effekten till omkring 350 megawatt i samband med en underhållsåtgärd på turbinsidan.

Det var vid en planerad insats med styrningen till en reglerventil på F3 som ett reglerproblem med nivåhållningen till ett nöddräneringssystem uppmärksammades och delsnabbstopp initierades.  

F3 kommer att fortsätta leverera el till det svenska elnätet och köras med reducerad effekt fram till dess att full effekt åter kan nås.    

För mer information kontakta:  
Claes-Inge Andersson, kommunikationschef, Forsmarks Kraftgrupp, 070-530 05 13
Tomas Hägg, biträdande kommunikationschef, Forsmarks Kraftgrupp, 070-362 17 72

Ett delsnabbstopp innebär att effekten snabbt sänks i reaktorn genom att ett antal så kallade snabbstoppsgrupper (grupp av styrstavar) förs  in mellan bränsleelementen i härden.