Nyhet | 2011-09-26 | 13:53

50 år av smart värme i Uppsala

1961 fick kvarteret Ejnar i centrala Uppsala fjärrvärme. I dag, 50 år senare, sträcker sig fjärrvärmenätet 50 mil och värmer nästan 95 procent av alla fastigheter i Uppsala. Då som nu är fjärrvärme ett enkelt och bekvämt sätt att få värme. – I dag står den fjärrvärme som produceras i Uppsala för hälften av Vattenfalls svenska fjärrvärmeproduktion och nya tekniska lösningar gör fjärrvärmen ständigt mer effektiv, säger Adrian Berg von Linde, chef för värme i Uppsala. Grundtanken var att fjärrvärme skulle ersätta den förbränning som tidigare skedde i små privata pannor som saknade rökgasrening och Uppsala var tidigt ute med sitt fjärrvärmenät. – Det är lättare att ställa tuffa miljökrav på oss än att sätta krav på alla tusentals privata pannor. I dag bränner vi nya bränslen som inte belastar miljön. Inget går till spillo Fjärrvärme är flexibelt eftersom man tillvaratar resurser som annars skulle gå förlorade och flera olika bränslen kan användas. Fjärrvärme är den viktigaste förklaringen till Sveriges reducerade mängder av växthusgaser. Det som eldas är framför allt restprodukter från samhället som till exempel utsorterat brännbart avfall. I Uppsala består bränslet till största delen av avfall men under vintern behövs även torv. För att klara Vattenfalls högt ställda klimatmål finns det planer på att ersätta nuvarande anläggning för torveldning med en helt ny anläggning till 2020. Anläggningen kommer att enbart använda biobränsle. Inte bara värme Fjärrvärmenätet bidrar även med fjärrkyla som ersätter gamla energislukande kylmaskiner. Det är sådana lösningar som gör fjärrvärme till en smidig energilösning. – Konkurrensen med andra energialternativ hårdnar. Samtidigt får allt fler länder upp ögonen för fjärrvärme som är ett smart, miljövänligt och följsamt sätt att värma fastigheter. Vi säljer mer värme än någonsin och vi går en ljus framtid till mötes, säger Adrian Berg von Linde, chef för värme i Uppsala. [caption id="attachment_5261" align="alignleft" width="400" caption="Uppsala kraftvärmeverk."]Uppsala kraftvärmeverk.[/caption] Fakta om fjärrvärme • Vattenfall är Europas största fjärrvärmeleverantör. • Nästan fyra miljoner svenskar får sin uppvärmning via fjärrvärme. • 270 av Sveriges 290 kommuner har ett fjärrvärmenät. • Uppsala är Vattenfalls största anläggning för fjärrvärme i Sverige. • Fjärrvärme är den viktigaste förklaringen till Sveriges reducerade mängder av växthusgaser. • Från början kom fjärrvärmen från olja. • I dag kommer fjärrvärme i Uppsala från trä, torv och avfall. Fjärrvärme sprids till hus genom att hett vatten transporteras i välisolerade rör under högt tryck till fastigheternas fjärrvärmecentral. En värmeväxlare utnyttjar det heta vattnet för att värma upp husets element och ge varmvatten.