Nyhet | 2009-06-04 | 12:11

50 vindkraftverk planeras i Åsvedal

Vindkraftsprojektet i Åsvedal 1,5 km norr om Valdemarsvik pågår sedan en tid tillbaka och bygglov har beviljats under våren för att uppföra sju verk. Då området har väldigt bra förhållanden för vindkraft ser Vattenfall nu över möjligheten att utöka projektet till mellan 40 och 50 verk.  Detta är en del av det övergripande målet att inom en tioårsperiod öka andelen vindel med 8TWh i Sverige. Det motsvarar hushållsel till cirka 1,6 miljoner hem under ett år. Pågående vindmätningar ska visa om det blåser tillräckligt, vilket är en grundförutsättning för att etablera en vindkraftpark. Viktigt är att det finns bra mark- och vägförhållanden och goda möjligheter att ansluta till befintligt elnät. Området flygskannades under våren för att få tillförlitliga data om terrängen. Vid placering av verken kommer hänsyn tas till naturvård, kulturvård, friluftsliv och närboende. Ingegerd Bills som är informationschef på Vattenfall Vindkraft intervjuades nyligen av Sveriges Radio om Vattenfalls planer i Åsvedal - klicka på länken till höger för att läsa och lyssna på reportaget.