Nyhet | 2012-10-02 | 14:00

52 miljoner till förbättrat elnät i Mullsjö kommun

Den 25 september deltog Vattenfall Distribution på ett möte i kommunfullmäktige för Mullsjö kommun. Vattenfall berättade om det investeringsprogram som ger 52 miljoner kronor till förbättringar i elnätet i kommunen under perioden 2011-2013.

Bland annat ska närmare sju mil markkabel grävas ner och gamla luftledningar tas bort. De ledningar som inte kan grävas ner byts mot isolerade luftledningar. På så sätt vädersäkras elnätet och hårt väder ska inte längre kunna påverka elleveransen. Mullsjöområdet har tidigare varit hårt drabbat av strömavbrott, framförallt under snörika vintrar.  

Vissa av projekten är redan igång och i vinter kommer många nya projekt att inledas. Mot slutet av 2013 kommer de flesta förbättringsarbeten att vara klara. Investeringarna i Mullsjö kommun och grannkommunerna Habo, Jönköping och Tidaholm uppgår totalt till över 100 miljoner under perioden 2011-2013.

Trots att många arbetsinsatser görs utan att bryta strömmen kommer det att under ombyggnadsperioden att vara en del strömavbrott på grund av pågående arbeten i området.

Peter Ezelius är projektledare för Vattenfall Distributions förbättringsarbeten i Mullsjöområdet

Peter Ezelius är projektledare för Vattenfall Distributions förbättringsarbeten i Mullsjöområdet.

Mer information:
Om Mullsjö
Detta händer där du bor

På Mullsjö kommuns hemsida finns protokoll från mötet i kommunfullmäktige den 25 september och det går även att lyssna på möten i kommunfullmäktige:
Läs protokoll (nytt fönster)
Lyssna på möten (nytt fönster)