Nyhet | 2012-06-27 | 10:50

550 hushåll nyansluts till fjärrvärme i Tyresö

Vattenfall Värme, Besqab och Tyresö kommun ingår långsiktigt samarbete – ansluter fjärrvärme för cirka 550 hushåll samt i byggnader för kommunal verksamhet. Tyresö kommun växer och intresset för att etablera sig i kommunen är stort. Det har lett till en överenskommelse mellan Vattenfall Värme, Besqab och Tyresö kommun om att under åren 2012-2018 ansluta totalt ca 5,6 GWh i Tyresö, vilket motsvarar fjärrvärme för totalt cirka 550 hushåll. – Fjärrvärme har bra miljöprestanda, är prisvärd och innebär ett minimalt behov av eget underhåll. Samarbetet visar att vi är på rätt väg mot både mot vårt och kommunens mål om att vara en naturlig del och ta vårt ansvar mot ett hållbart samhälle, säger Mattias Lindblom, Marknads- och försäljningschef Vattenfall Värme Sverige. Tyresö kommun är angelägna om att all nybyggnation ansluts till fjärrvärme då man nogsamt ser över kommunens miljöbelastning och vill hålla nere elanvändning för uppvärmning. Inom kommunen finns idag ett utbyggt stamnät för fjärrvärme, vilket givetvis underlättade samarbetet. – Tyresö ska vara en kommun som ligger i framkant när det gäller miljöarbete. Vi följer vår klimatstrategi med tydliga mål där energi och uppvärmning för bostäder är en viktig del att jobba med. Fjärrvärme är här ett mycket bra miljöalternativ så vi är positiva till att vi kan koppla på fler, säger Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande (M). Området Tyresö Strandängar, med Besqab som byggherre, omfattar en total byggyta av 20 500 m2, varav 17 600 m2 kommer att värmas via fjärrvärme. Området består till största delen av flerfamiljshus och bygget sker etappvis under ca 4 år. Under 2012 har arbete inletts för att förbereda anslutning av fjärrvärme till de cirka 250-300 lägenheterna. Ett seniorboende som uppförs av Seniorgården ska också anslutas. Total beräknad förbrukning ligger på cirka 2,0 GWh, varav Strandängarna cirka 1,6 GWh. Första värmeleverans sker våren 2013 med full områdesleverans under 2016. En planerad ny förskola och skola samt ytterligare ett planerat bostadsområde, Tyresö Trädgårdsstad med cirka 200-250 lägenheter, kommer att anslutas framöver.