Nyhet | 2010-02-01 | 16:37

600 TWh för Forsmark

Den 31 januari 2010 passerade Forsmarks tre reaktorer en sammanlagd elproduktion om 600 TWh under 30 års drift.

Klockan 17.00 den 31 januari 2010 passerade Forsmarks Kraftgrupp AB en total produktion om 600 TWh el sedan starten 1980 då Forsmark 1 togs i drift.
– Det är en milstolpe för svensk kärnkraft. Forsmark har producerat lika mycket el som hela Sverige använder under fyra år, säger Tomas Hägg som är biträdande kommunikationschef för Forsmarks Kraftgrupp AB.

Forsmark har också relativt sett haft en bra tillgänglighet sedan den första reaktorn togs i drift 1980. Från början kalkylerades kärnkraftverket ha en tillgänglighet på 75 procent med en produktion om 437,5 TWh under 25 års drift. Men det har alltså redan blivit mer än så.
– Vi har en genomsnittlig tillgänglighet på 87,5 procent och även fast tillgängligheten blev lägre för 2009, på grund av långa och omfattande revisioner, producerade vi ändå nästan två TWh över vårt totala genomsnitt på ungefär 20 TWh per år, säger Tomas Hägg.


Fotnot:
TWh är en förkortning av terrawattimme. En TWh är 1 000 000 000 kWh (kilowattimmar), vilket motsvarar en årsförbrukning el för runt 100 000 hushåll.

För mer information kontakta:

Tomas Hägg, biträdande kommunikationschef, 070-362 17 72
Claes-Inge Andersson, kommunikationschef, 070-530 05 13