Nyhet | 2011-12-12 | 10:49

70 miljoner investeras i Vittjärv

Vittjärvs kraftverk i Boden stod klart 1975 och har sedan dess producerat el till 35.000 hushåll varje år. Nu rustas kraftverkets turbiner och generatorer upp, en investering på 70 miljoner kronor. [caption id="attachment_14735" align="alignnone" width="324" caption="Kraftstationen i Vittjärv är ett av de minsta kraftverken i Luleälven och förser 35000 hushåll med elektricitet."]Kraftstationen i Vittjärv är ett av de minsta kraftverken i Luleälven och förser 35000 hushåll med elektricitet.[/caption] Vittjärvs kraftverk är ett av få i landet som har så kallade rörturbiner vilket innebär att turbinerna ligger vertikalt istället för att de står lodrätt. Anledningen är att fallhöjden vid Vittjärv är så låg, endast sex meter, och konventionella ”stående” aggregat då inte lika effektiva som rörturbiner. Istället utnyttjar Vittjärvs aggregat mer Luleälvens strömmande vatten för att producera el. Åtgärderna, som omfattar samtliga tre aggregat, är nödvändiga för att säkerställa ytterligare minst 20 års säker drift. Samtidigt kommer dammen att förses med mätinstrument för att ytterligare stärka dammsäkerheten. Hela projektet genomförs i etapper och kommer i sin helhet att vara klart hösten 2013. Fakta Vittjärv kraftverk Byggår: 1974/75 Antal aggregat: 3 Effekt: 30 MW (megawatt) Årsproduktion: 175 GWh (gigawattimmar)