Nyhet | 2007-04-19 | 15:00

Äger du mark där det blåser bra?

Vi vill gärna komma i kontakt med markägare som är intresserade av vindkraft.

Vattenfall är Sveriges största investerare i vindkraft. Vi har flera vindkraftprojekt på gång. Nu söker vi bra områden för vindkraft både till havs och på land.

Vår ambitionsnivå är att producera 8 TWh el från vindkraft år 2016. Det räcker till hushållsel för omkring 1,6 miljoner hem.

Intresseanmälan för markägare