Nyhet | 2011-04-13 | 09:41

Akkats kraftverk byggs om

2002 skedde ett omfattande haveri i Akkats kraftverk. Turbinen snabbstoppade och trycket från det inrusande vattnet förstörde fundamentet under själva turbinen. Efter det har verket bara kunnat producera 80 procent av sin ursprungliga kapacitet. Därför bygger Vattenfall nu om det.

Tunneln vid Akkats vattenkraftverkOmbyggnaden har tagit ungefär tre år. Totalt har vi sprängt bort 60 000 kubikmeter sten, för att bygga ut maskinhallen och göra en ny inloppstunnel. Det sista som återstår är att spränga den sista delen i tunneln. Det är en ganska komplicerad sprängning, som kommer att utföras av entreprenörer som är specialiserade på att spränga under vatten. KjellÅke Wallin är Vattenfall Vattenkrafts projektledare för ombyggnaden:

– Vattnet kommer att strömma in genom tunneln, som ligger under botten i älven. Själva tunneln är färdig och det sista vi gör är att spränga oss upp genom botten, säger han.

Det är inte ett helt lätt arbete, för vattnet får inte rusa in i maskinhallen innan den är färdigbyggd. Därför har man byggt en tre meter tjock och sex meter hög betongvägg mitt i inloppstunneln. När allt arbete är klart sprängs muren bort.

Olja byts ut

I och med ombyggnationen minskar vi mängden smörjolja med nästan 70 procent eller omkring 20 kubikmeter. Oljan som blir kvar byts mot syntetiska estrar som bryts ner snabbare. Sammantaget minskar detta risken för skador på miljön vid ett eventuellt haveri.

Effektivare energiproduktion

Det mesta av arbetet sker under jord. Drygt 30 personer arbetar där med att gjuta fundament till de nya turbinerna och montera så kallade spiraler runt dem. Spiralen ger vattnet lite extra fart när det träffar turbinen och den kan då rotera snabbare. Ovan jord kommer utloppskanalen att rensas, så att vattnet får en extra fallhöjd på 40 centimeter.

– Först bygger vi en fångdamm vid kanalens utlopp i älven. Sen pumpar vi ur utloppskanalen och rensar den från sten och annan bråte som rasat ner under årens lopp. Fångdammen förhindrar att älven grumlas och fisken störs, säger Kjell-Åke Wallin.

När dammen byggs och rivs kommer vattnet att vara grumligt några dagar. För att det inte ska påverka harrens lekperiod, byggs dammen när leken är avslutad. Den rivs efter två till tre månader.

Mer information

 Nära dig i Jokkmokk (PDF 710 kB)