Nyhet | 2008-03-11 | 13:15

Akkats kraftverk i Miljödomstolen

Huvudförhandlingarna i Miljödomstolen om ombyggnationen av Akkats kraftstation i Jokkmokk inleddes den 11 mars.

Den ansökan om tillstånd att bygga om Akkats kraftstation som Vattenfall lämnat till Miljödomstolen kommer att behandlas under omkring en månads tid. Efter ett eventuellt positivt besked från Miljödomstolen ges tillfälle för myndigheter, organisationer och allmänhet att överklaga beslutet. Om ingen överklagan sker kommer beslutet att vinna laga kraft i slutet av maj.

Den 20 maj tas beslut i Vattenfalls styrelse om investeringen på omkring 700 miljoner kronor ska genomföras eller inte. Vid ett positivt styrelsebeslut beräknas byggstart ske före sommaren 2008. Byggtiden beräknas till fem år.

Miljövänligt bygge

Ombyggnationen kommer att få minimal inverkan på miljön då det mesta av arbetet kommer att utföras under jord. Någon ändring att vattenföring eller vattennivåer i älven kommer inte att ske. Inte heller kommer fisket att påverkas mer än under tre till fyra dagar i samband med att rensningsarbeten i utloppstunneln avslutas.

Mer om Akkats vattenkraftverk

Skiss över ombyggnaden