Nyhet | 2008-09-16 | 19:46

Akkats vattenkraftstation i Lule älv byggs om

Ombyggnaden av Akkats kraftstation i Lule älv, några kilometer norr om Jokkmokk, har startat. Med två nya aggregat ökar vi elproduktionen i kraftstationen och skapar samtidigt en tryggare elproduktion. Projektet är nödvändig av flera skäl. Vattenfalls ägare, staten, ställer krav på att andelen producerad el från så kallade förnybara källor (vatten, vind, biobränslen) ska öka med 17 TWh (terawattimmar) fram till 2016. Det motsvarar ungefär vad Lule älv med sina 15 kraftverk producerar under ett år. För att klara kraven på ökad produktion utan att bygga nya vattenkraftverk investerar Vattenfall omkring 7 miljarder kronor 2004-2013 på att förnya de befintliga kraftverken och höja deras verkningsgrad. Även EU har krav på alla europeiska kraftproducenter att öka produktionen av förnybar el. Akkats kraftverk har Vattenfalls kanske mest kända dammluckor:  konstnärerna Lars Piraks och Bengt Lindströms utsmyckningar finns i många turisters fotoalbum.