Nyhet | 2010-05-26 | 10:43

Ål är en viktig fråga för Vattenfall

Vattenfall arbetar med ålfrågan på många olika sätt. Åtgärder har vidtagits på ett flertal platser, i samråd med Fiskeriverket och Länsstyrelser, för att möjliggöra uppvandring av ålyngel och utvandring av lekmogna ålar.

Ål är en viktig fråga för Vattenfall

Till exempel har en ny sorts fisktrappa anlagts i Rolfsån vid Apelnäs vattenkraftverk (bilden). Där leds ständigt vatten så att fiskar såsom ål och öring kan vandra fritt längs vattendraget.

Text: Anna Östlund