Nyhet | 2010-06-30 | 11:30

Ale Elförening övertar Vattenfalls regionnät i Ale kommun

Vattenfall Eldistribution AB och Ale Elförening har länge diskuterat huvudmannaskapet för Vattenfalls 20 kV-ledning i elföreningens distributionsområde. Nu är det klart. Den 1 juli 2010 överförs Vattenfalls regionnätsledning och sex större transformatorstationer i Ale kommun till elföreningen.

Vattenfalls direktanslutna industrikunder på 20 kV-nätet har blivit allt färre. Glasbruket i Surte har upphört. Matningen mot Marstrand har fått ny sträckning. I Tudorområdet har många mindre industrier ersatt den stora dominerande industri som Tudor en gång var. Området vid Carlmarks i Älvängen har också anpassats för mindre industrier som idag är direktanslutna till Elföreningen.

– Regionledningen har inte samma betydelse som förr i Ale kommun. Så nu anpassar vi oss till dagsläget och morgondagens förutsättningar, säger Jan Karlsson vid Vattenfall Eldistribution AB. Lars Kjellberg vid Ale Elförening instämmer.

Parterna är nöjda med uppgörelsen som gagnar båda.

– Här finns bara vinnare. Elföreningen är aktiv på det lokala planet och 20 kV-nätet utgör ett bra tillskott i elföreningens nät. Vattenfall får en leveranspunkt in i området där elföreningen tar vid distributionen, fortsätter Jan Karlsson.

– Vi har fört dessa samtal sedan år 2004. Det känns väldigt bra att affären nu kan genomföras avslutar Lars Kjellberg.

För vidare information, kontakta:
Maria Lidzell, Vattenfall Eldistribution, 08-739 75 82, 070-214 87 57, maria.lidzell@vattenfall.com

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com