Nyhet | 2010-08-04 | 15:49

Alger renar koldioxid

Alger används för att rena utsläppen av koldioxid vid det tyska brunkolskraftverket i Senftenberg, i ett forskningsprojekt stöttat av Vattenfall. Om detta rapporteras i bland annat DN och SVT Rapport. [caption id="attachment_7138" align="alignleft" width="187" caption="Alger används för att rena utsläppen av koldioxid vid det tyska brunkolskraftverket i Senftenberg."]Alger används för att rena utsläppen av koldioxid vid det tyska brunkolskraftverket i Senftenberg.[/caption] Alger har nämligen förmågan att absorbera upp till tio gånger så mycket koldioxid som växter på land. – Algerna filtrerar den klimatskadliga koldioxiden ur röken och bildar en värdefull biomassa, som i sin tur kan användas för att framställa biodiesel eller proteinrikt tillskott i fiskfoder, säger Dr Hartmuth Zeiß Projektet kallas Green Mission och genomförs av Vattenfall tillsammans med ingenjörsfirman GMB, som tillhör Vattenfallkoncernen. Röken från kraftverket leds genom 12 olika genomskinliga tankar fyllda med näringslösning där algerna lever och förökar sig. "Hängande trädgårdar" i nästa steg I nästa steg planerar man att använda en teknik med ”hängande trädgårdar” som vänds efter solen och möjliggör en kontinuerlig skörd av den biomassa som bildas. Målet är att hitta vilken slags alger som fungerar bäst med brunkol och för att utröna hur effektiv metoden är och vilken klimatnytta den kan göra. Ett projekt vid Massachusetts Institute of Technology i USA 2008 visade att det går att minska koldioxidutsläpp med 85 procent om koldioxiden passerar genom en alglösning. – Den nya anläggningen vid Senftenberg blir en viktig byggsten för utveckling av nya metoder för användning av koldioxid, säger Dr Hartmuth Zeiß. Projektet kostar två miljoner euro varav Vattenfall satsar en miljon. EU och förbundsstaten Brandenburg står för resten. Projektet pågår till i slutet av oktober nästa år.