Nyhet | 2009-03-26 | 13:45

All fjärrvärme på ett ställe i Motala

I mars har flyttlassen gått i Motala och Askersund. All fjärrvärmeverksamhet samlas på ett ställe, vid anläggningen på Granhultsgatan. Nya kontor har byggts och syftet är att bli effektivare och ge kunderna bättre service.

Berit Sanded, anläggningschef för Vattenfall Värme i Motala sitter numera granne med pannhuset. Ekonomi, ledning och marknad har flyttat in i nybyggda lokaler på anläggningsområdet.

– Vi kommer att kunna arbeta effektivare genom att vi sitter nära varandra. Kunderna kommer att kunna få bättre service och snabbare besked från oss och vi räknar även med att vårt miljöarbete kommer att vinna på att vi sitter samlade, säger Berit Sanded.

Sedan den nya biopannan installerades i Motala har koldioxidutsläppen minskat med 80 procent och kväveoxidutsläppen har kunnat minskas med 25 procent genom optimering av drift och förbränning.