Nyhet | 2010-11-18 | 13:31

Alla bilar ska vara elbilar i framtiden

Vattenfall och Stockholms stad har en gemensam målsättning – att elbilar ska rulla på Sveriges gator redan nästa år, 2011. Genom en gemensam elbilsupphandling för såväl företag som kommuner i Sverige tar Vattenfall och Stockholms stad krafttag för att få elbilar till Sverige.

Vår gemensamma ambition är att modeller som lanseras redan 2011 och 2012 ska vara ett vanligt inslag i den svenska gatubilden. Vår nyligen avslutade förstudie visar att det finns en stor efterfrågan på elbilar – över 100 svenska företag och organisationer har uttryckt intresse för att köpa sammanlagt nästan 14 000 elfordon under åren 2011-2014

Nyligen arrangerade Vattenfall ett seminarium med syfte att sammanföra intresserade företag med leverantörerna av elbilar. På seminariet visade nio biltillverkare upp sina elbilar och presenterade för första gången konkreta erbjudanden för de bilmodeller som introduceras på marknaden senast under första halvåret 2011.

Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarråd i Stockholm, presenterade Stockholms stads elbilsvision – att alla bilar i Stockholms innerstad ska vara elbilar år 2030. Från Vattenfall beskrev Göran Lundgren, ansvarig för Vattenfalls elbilsprojekt, företagets roll i elektrifieringen av Sveriges fordonsflotta.

Bakgrundsfakta

Vattenfall vill driva förändringen inom elektrifiering av transporter och har arbetat med elfordon sedan 1980-talet. Vattenfall anser att el har en stor och positiv roll att spela för transporter och att eldrivna fordon kommer att vara en del av ett långsiktigt hållbart samhälle. Vattenfall har åtagit sig att stödja införandet av eldrivna fordon genom ett antal olika aktiviteter.

Vattenfall deltar, bland mycket annat, i två demonstrationsprojekt:

  • I samarbete med BMW testas 50 MINI E-bilar i Berlin. Vattenfall förser elbilarna med laddningslösningar.
  • Vattenfall och Volvo tar tillsammans fram en plug-in-hybrid Volvo V70 PHEV som ska lanseras år 2012. Vattenfalls roll är bland annat att utveckla och testa el-infrastrukturen och olika laddningsalternativ.

Vattenfall deltar också i arbetet med att utveckla laddningslösningar för hem, transportföretag och för allmänna platser.

Mer information:

Vattenfalls arbete med elbilar
Elbilsupphandling.se (nytt fönster)