Nyhet | 2012-11-05 | 11:00

Alla Ringhals reaktorer i drift

Strax efter midnatt den 1 november fasades Ringhals 2 tillbaka in på det svenska kraftnätet. Därmed är alla fyra reaktorerna på Ringhals redo för vinterns elproduktion.

Under årets revisionsavställning på Ringhals 2 har bränslebyte, underhåll och moderniseringar gjorts. En viktig åtgärd var dessutom provning av reaktortanken, där utökade tester visade att tanken är i gott skick och klarar ytterligare många års drift.

Årets revisioner har i huvudsak gått planenligt, med ett fåtal förskjutningar i tidplanerna.
På Ringhals 1 och Ringhals 3 har nya turbiner installerats som gör det möjligt att få ut mer el på nätet, tack vare att den nya utrustningen är effektivare än den gamla. Sammanlagt handlar det om en ökad effekt på cirka 37 MW, tillräckligt för att förse cirka 60 000 hem med hushållsel. Det extra tillskottet är lika stort som elproduktionen från 60 stora vindkraftverk (2 MW). Men jämfört med den totala installerade effekten på Ringhals, cirka 3730 MW, är ökningen bara 1 procent.

Alla fyra reaktorerna har fått sin årliga översyn och är nu redo inför driftsäsongen och den kommande vinterns elproduktion.

För vidare information, kontakta:
Gösta Larsen, Ringhals kommunikationschef

Telefon: 0340-66 70 00
Ringhals AB
432 85 Väröbacka

Lämnat av:
Ringhals kommunikationsavdelning, telefon: 0340-66 70 00