Nyhet | 2010-09-07 | 09:10

Alla verk på plats i Stor-Rotliden vindkraftpark

Den 23 juni började Vattenfall resa det första av totalt 40 vindkraftverk på berget Stor-Rotliden, strax norr om Fredrika i Åsele kommun. Och idag, lyfts det sista vindkraftverket på plats.
– Att det har gått så här fort handlar främst om noggrann planering och projektering och inte minst ett gott samarbete med närboende, lokala näringslivet och duktiga entreprenörer, säger Anders Dahl, chef på Vattenfall Vindkraft.

Stor-Rotliden blir Vattenfalls största vindkraftpark på land. De 40 verken med en sammanlagd installerad effekt på 78 MW förväntas producera 240 GWh om året, vilket motsvarar förnybar hushållsel till närmare 50 000 hem. Redan till årsskiftet beräknas vindkraftparken vara i full produktion.

– För Vattenfalls vindkraftsatsningar är Stor-Rotliden ännu ett bevis på vårt arbete med att öka andelen förnybar elproduktion, säger Anders Dahl.

Vindkraft är en hörnpelare i Vattenfalls satsning på förnybar elproduktion. Just nu bygger Vattenfall nio vindkraftparker i sex länder som redan till år 2011 kommer att fördubbla företagets produktion av el från vindkraft jämfört med idag. Det är en investering på drygt 20 miljarder kronor.

För vidare information, kontakta:
Ingegerd Bills, kommunikationschef på Vattenfall Vindkraft,
telefon 08-739 70 77, mobil 070-539 70 77.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.