Nyhet | 2013-04-02 | 11:30

Alla vindkraftverken på plats i Zuidlob vindkraftpark

Arbetet med Zuidlob, en av de största landbaserade vindkraftparkerna i Nederländerna, har nu tagit ett stort kliv framåt. Alla 36 3,4 MW-vindkraftverk är på plats, och kommer inom kort att tas i drift.

Zuidlob blir Nederländernas näst största landbaserade vindkraftpark när den är helt driftklar. Erik Rozendal, projektansvarig för Zuidlob, säger:

– Turbininstallationen inleddes i augusti förra året, och arbetet har hela tiden följt tidplanen, med undantag för några få fördröjningar som i huvudsak berodde på dåligt väder. Vi har genomfört arbetet på ett väldigt säkert sätt, och jag är nöjd med resultatet.

Vi bör kunna ta över innehavet av alla 36 turbinerna någon gång under maj månad, säger Erik Rozendal.

Erik Rozendal, projektansvarig för Zuidlob som är en av de största landbaserade vindkraftparkerna i Nederländerna.

Erik Rozendal, projektansvarig för Zuidlob.

Invigning

Under hösten kommer Zuidlob att invigas officiellt.
– Många tror att projektet är klart så snart den sista turbinen har installerats. Jag är väldigt nöjd med arbetsinsatserna som hittills gjorts inom det här projektet, men vi har fortfarande en del att göra, och jag förväntar mig att denna sista fas kommer att fungera lika smidigt som de övriga. Det återstår fortfarande några väldigt viktiga uppgifter att slutföra, säger Erik Rozendal.

Fakta om Zuidlob

  • Den landbaserade vindkraftparken har byggts väst om Zeewolde i Nederländerna.
  • De 36 vindkraftverken med en total kapacitet om 121,3 MW kommer att ge el till cirka 88 000 holländska hushåll.
  • Zuidlob-projektet initierades av 63 jordbrukare som presenterade sin gemensamma satsning i oktober 2008.
  • Nuon ägde 5 procent av aktierna i vindkraftparken. Vattenfall förvärvade resten av aktierna i oktober 2011.

Titta på en video om Zuidlob