Nyhet | 2009-09-10 | 15:53

Allt fler byter elleverantör och väljer rörligt elpris

Antalet hushåll som byter elleverantör fortsätter att öka kraftigt, och allt fler kunder väljer avtal med rörliga priser. Det skriver Energimyndigheten i en ny rapport om prisutvecklingen på el och naturgas samt elleverantörsbyten under årets andra kvartal. – Det är en bra utveckling. Det visar att elkonsumenterna blivit kostnadsmedvetna och vill spara pengar, säger elrådgivaren Magnus Askaner om rapporten, som det skrivits om i bland annat DN, SvD och Aftonbladet. Vattenfall, vars avtal har lockat många nya kunder, är nu elleverantör hos vart femte svenskt hushåll. Återkommande kundundersökningar visar att företagets kunder blir allt mer nöjda. Dock är det fortfarande många som inte aktivt väljer avtalsform. - Tyvärr är det fortfarande en stor andel kunder som har så kallade tillsvidareavtal, som över tid ger en högre elkostnad. Hos Vattenfall jobbar vi aktivt för att våra kunder ska välja avtal, vilket gett resultat, säger Sigge Eriksson, privatmarknadschef Vattenfall Norden.