Nyhet | 2010-03-20 | 12:44

Allt fler kunder väljer aktivt energislag

Allt fler av Vattenfalls kunder i Sverige väljer nu vilket energislag som ska producera den el de köper. Under 2009 ökade antalet med 170 procent. Förklaringen till den kraftiga ökningen är att Vattenfall under året arbetat intensivt med att kommunicera valmöjligheten till våra kunder. I dag har sex procent av Vattenfalls privatkunder aktivt valt om det vill ha vind-, vatten- eller kärnkraft som produktionskälla. – Genom ett aktivt val kan kunderna själva vara med och påverka utbyggnaden av det energislag som de föredrar. I samtalen med våra kunder vill vi visa att Vattenfall är en viktig aktör för att påverka den energimix vi ska ha i Sverige, säger Sigge Eriksson, ansvarig för försäljning, Privatmarknad. Väljer man ingen energikälla får man automatiskt en energimix, som år 2008 bestod av 51% vatten, vind och biobränsle (förnybara energikällor), 48,7 % kärnkraft samt 0,3% kol, olja och torv (fossila energikällor).