Nyhet | 2012-07-02 | 17:36

Almedalen 2012: Elens framtid är europeisk

Den nordiska elmarknaden fungerar väl. Det var samtliga debattörer överens om när de dryftade den framtida europeiska elmarknaden på Vattenfalls seminarium i Almedalen. Ingrid Bonde, finanschef och ställföreträdande koncernchef för Vattenfall, betonade att Vattenfall är en aktör på elmarknaden bland flera. - Däremot är vi störst med en marknadsandel på drygt 20 procent. Men vi har ingen dominerande ställning. Vi ser väldigt tydligt att när förtroendet för elmarknaden minskar, så minskar förtroendet för Vattenfall. Vi ser att elpriset för en vanlig kund har ökat de senaste 10-15 åren. Det är intressant att titta på vad det beror på. Studier visar att avregleringen av marknaden inte har lett till ökade priser. Däremot kan vi se att elskatten har ökat dramatiskt. Energidebattören Maria Eriksson valde att fokusera på de politiska förutsättningarna för elmarknaden. - Jag tycker att det är politiskt hyckleri att inte ta ansvar för avregleringen utan i stället skylla på marknaden. Vad gäller hushållens elutgifter så beror de inte enbart på produktionskostnaden utan även på en lång rad politiska beslut. Vill man ha lägre elkostnader så kan politikerna bidra med sänkta skatter. [caption id="attachment_17552" align="alignleft" width="240" caption="Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Kent Persson (V), Erik A Eriksson (C), Krister Örnfjäder (S) och moderator Niclas Damsgaard, Sweco, på Vattenfalls seminarium "Vart leder framtiden?"."]Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Kent Persson (V), Erik A Eriksson (C), Krister Örnfjäder (S) och moderator Niclas Damsgaard, Sweco, på Vattenfalls seminarium [/caption] Moderatorn Niclas Damsgaard, energiekonom på Sweco, gav ordet till de fyra riksdagsledamöterna – Krister Örnfjäder (S), Kent Persson (V), Cecilie Tenfjord-Toftby (M) och Erik A Eriksson (C). - Vi måste stå upp för våra beslut. Det är vi som ska sätta ramverket men elmarknaden är mycket komplicerad. Vi måste se marknaden som en helhet och det har varit olyckligt att aktörerna på marknaden har fått skulden för de höga elpriserna, menade Cecilie Tenfjord-Toftby. - Vi tar naturligtvis ansvar för våra beslut. Inom mitt parti diskuterar vi olika priser för bas- och reglerkraft. Det kanske är ett sätt för att hitta en långsiktig lösning. Vi får även frågor om det kommer att vara lönt att ha kvar industri i Sverige om vi nu ska bygga ut överföringskapaciteten med kablar till Europa, förklarade Krister Örnfjäder. Torbjörn Wahlborg, chef för Vattenfalls affärsområde Distribution och Försäljning, ifrågasatte farhågorna att överföringskablar till Europa kommer att innebära högre elkostnader i Sverige. - Den diskussionen finns bara för el. Man diskuterar inte exportbegränsningar av andra varor. Vi pratar ändå om möjligheter till elexportintäkter på 20 miljarder kronor per år. - Någon har sagt att i framtidens Europa kommer elen att produceras av vindkraftverk utanför Englands kust, lagras i den svenska vattenkraften för att sen användas i Tyskland. Se en film där deltagare från seminariet diskuterar import och export av el: Deltagare från Vattenfalls seminarium "Vart leder elmarknaden?" summerar sina intryck från dagens samtal.