Nyhet | 2012-06-27 | 09:39

Almedalen 2012: Energieffektivisering – ett effektivt sätt att spara energi

Energieffektivisering spelar en viktig roll för att minska miljö- och klimatbelastningen, samtidigt som det leder till ökad försörjningstrygghet och konkurrenskraft. I dag är 70 procent av alla företag i Sverige oroliga över sina energikostnader som vissa månader kan vara lika stor som vinsten. Prisskillnaden mellan olika elleverantörer är liten eftersom det främst är eltillgången som styr elpriset. Sveriges har som mål att minska energianvändningen med 20 procent till år 2020 jämfört med år 2008. Alla EU-länder, inklusive Sverige, strävar efter att sänka energikonsumtionen. Det är här ett medvetet och långsiktigt arbete med energieffektivisering har stor betydelse. Ny teknik gör att energi kan användas effektivare, något som både spar kostnader och miljön. Mycket kring energieffektivisering handlar också om kunskap, hur energin kan används bäst. En utmaning är att lära ut den kunskapen och använda den. För att Sverige ska uppnå sina mål för energieffektivisering krävs både politiska beslut och tekniska lösningar. Vad är på gång inom politiken och vilka praktiska lösningar finns idag? Hur får man personer att ta till sig kunskap om energibesparingar? Miniseminarium måndag 2 juli 08:00-08:45: Energieffektivisering – praktik och politik Energieffektivisering spelar en viktig roll för att minska miljö- och klimatbelastningen. För att Sverige ska uppnå sina mål för energieffektivisering krävs både politiska beslut och tekniska lösningar – vad är på gång inom politiken och vilka praktiska lösningar finns tillgängliga idag? Plats: Energihuset, Hästgatan 12 Deltagare: Henrik Wingfors, expert energieffektivisering, Svensk Energi, Lars Ejeklint, affärsutveckling, Vattenfall Moderator: Elisabeth Ström, kommunikationsdirektör, Vattenfall